Սեմինարները նախատեսված են լայն շրջանակի մասնակիցների համար, որոնք կցանկանան մասնագիտական տեղեկատվություն ստանալ կյանքի տարբեր կողմերին առնչվող թեմաների վերաբերյալ։

Ստորև նշվում են սեմինարների ժամանակ քննարկվելիք թեմաները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ ենթակա են համալրման.

Վնասակար սովորություններ

1.Ինչու ծխել…
2.Ալկոհոլը որպես բարիք….
3. Համացանցը որպես հաճույք…
4. Խաղը որպես մոլուցք…
5. Ձեր առաջարկ(ներ)ը