Թրեյնինգներ

Թրեյնինգ-վերապատրաստումները նախատեսված են ինչպես սկսնակ՝ գործնական մասնագիտացում ձեռքբերելու, այնպես էլ գործող մասնագետների համար՝ որակավորումը բարձրացնելու նպատակով։

Գործնական ուսուցումների շարքին են դասվում հետևյալները.
1. Խաղաթերապիա,
2. Հեքիաթաթերապիա,
3․ՆԼԾ (նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում) և այլն:

Անցկացվող թրեյնինգների ամբողջական տեղեկատվությանը ծանոթանալու համար կարող եք կապ հաստատել

Shopping Cart