«Զարթոնք» հոգեբանական կենտրոնը հիմնադրվել է 2017 թվականին:

Կենտրոնը, որդեգրելով մշտապես կատարելագործվելու ուղի, իր հիմնական նպատակն համարում մեր հասարակության

շրջանում ապահովել որակյալ և հասանելի հոգեբանական ծառայություն։

Հոգեբանական կենտրոնի առաքելությունն է անաչառ աշխատանքի շնորհիվ նպաստել մեր հասարակության հոգեբանական

առողջության բարելավմանը:

Մեզ հետ համագործակցում են որակյալ մասնագետներ, որոնք մշտապես պատրաստ են օգնելու

հասարակության տարբեր շերտերին՝ հաղթահարելու տարբեր իրավիճակներում առաջացած հոգեբանական խնդիրները։

Կենտրոնի հիմնադիր նախագահն է հոգեբան Գագիկ Մեծրիցյանը։

Մեր հիմնական սկզբունքներն են՝
• Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր այցելուին,
• Աշխատանքի գաղտնիության ապահովում,
• Պատասխանատու մոտեցում կենտրոնի կողմից կատարվող աշխատանքին։