Հոգեբան ակումբ

Հոգեբանական ակումբ

Շաբաթական մեկ անգամ՝ նախապես նշանակված ժամին և վայրում, կենտրոնը կազմակերպում է կյանքի տարբեր իրադրությունների վերաբերյալ հոգեբանական քննարկումներ։

Ֆիլմի դիտում

Շաբաթական մեկ անգամ՝ նախապես նշանակված ժամին և վայրում, կազմակերպում ենք

հոգեբանական ֆիլմերի դիտում և քննարկումներ։

Հոգեբանական թեստեր

Shopping Cart