Մեր թիմակիցները՝

Գագիկ Մեծրիցյան
Հոգեբան

Նաիրա Մարտիրոսյան
Հոգեբան

Անի Թոփուզյան
Հոգեբան

Մարիամ Խոնչանչյան
Հոգեբան 

Լիլիթ Սարոյան
Հոգեբան

Արմեն Մելքոնյան
Խմբագիր

Նելլի Վարդանյան
Հոգեբան